Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

 

Sme Váš zodpovedný partner pri sprostredkovaní predaja , prenájmu a kúpy nehnuteľností. Naši realitní poradcovia sa riadia ETICKÝM KÓDEXOM realitného poradcu. Naše činnosti a aktivity, služby a servis spojené s budúcimi prevodmi vlastníckych práv k nehnuteľnostiam posúvame na absolútny vrchol realitnej služby s poistnou ochranou zodpovednosti za škodu. Kupujete si náš čas, ktorý efektívne využívame sprostredkovaním informácií a aktivitami pri realitnom obchode.

Poradenstvo


• odhad trhovej ceny a stanovenie optimálnej ceny nehnuteľnosti
• poradenstvo o rizikách z predaja alebo kúpy nehnuteľnosti
• konzultácie osobné a telefonické
• posúdenie a odstránenie právnych nedostatkov
• daňové poradenstvo s aktuálnymi legislatívnymi zmenami
 

Právna ochrana


Právne služby patria medzi najdôležitejšiu zložku realitnej činnosti, preto právne poradenstvo a právny servis zabezpečujeme zmluvnou advokátskou kanceláriou so skúsenosťami s prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. 

• zmluvy o budúcej zmluve
• kúpne zmluvy s autorizáciou advokáta
• nájomné zmluvy
• dohody o úschove časti kúpnej ceny
• zriaďovanie vecného bremena
• notárska úschova finančných prostriedkov
• právna asistencia a poradenstvo